Hlavná stránka Kontakty


Pravidlá ochrany osobných údajov


Spoločnosť REDIS, s.r.o. rešpektuje právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Naše webové stránky umožňujú používateľom časť stránok prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.

Tieto Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov platia pre všetky naše webové lokality a domény. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na nezávislé webové lokality, ktoré nepodliehajú našej kontrole a ani tam neplatia naše Pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov (ďalej len Pravidlá). Nezávislé webové lokality môžu, ale nemusia mať svoje vlastné Pravidlá. Údaje, ktoré poskytnete na týchto nezávislých lokalitách, nie sú pokryté týmito Pravidlami.

Pravidlá sa týkajú predovšetkým osobných údajov, zhromažďovania údajov a vytvárania vyhodnocovacích zostáv. Rozlišujeme osobné údaje a všeobecné udaje.

Všeobecné údaje sú údaje, ktoré nie sú spojené s konkrétnou osobou a slúžia na vyhodnocovanie s cieľom správne modifikovať naše web stránky podľa potrieb používateľov. Do tejto oblasti patria hlavne informácie o návštevnosti jednotlivých lokalít, typoch prehliadačov, jedinečnej URL a IP adresy. Tieto údaje sú zhromažďované a vyhodnocované pomocou analytických nástrojov.

Osobné údaje sú údaje, ktoré je možné spájať s menom a osobnou totožnosťou používateľa. Naša webová lokalita nezhromažďuje a nezískava osobné údaje používateľa.

Osobné i všeobecné údaje naša spoločnosť nikomu nepredáva, nenajíma, neprenajíma, nezdieľa ani inak komerčne nevyužíva. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšiť činnosť našej firmy a hlavne našej webovej stránky.

Spoločnosť REDIS, s.r.o. sa zaväzuje chrániť získané údaje a vynaložiť maximálne úsilie na ich ochranu a neoprávnené použitie. V prípade zmien týchto Pravidiel budú tieto aktualizované na stránkach spoločnosti REDIS, s.r.o.

copyright © 2007-2018 redis  |   Vyhlásenie o používaní stránky  |   Pravidlá ochrany osobných údajov